Gedichten van Nathan Schorer

Het wonder van Chanoeka

 
Twee gedichten rondom Chanoeka...
 
Tekst en muziek: Nathan Schorer
(c) 2023
 
Inhoud: 1. Het wonder van Chanoeka - 2. Oliebollen.
 
 
------------------------------------------------------------------------
 
1. HET WONDER VAN CHANOEKA
 

Er waren eens de Grieken 

Die Jeruzalem in hun handen hadden 

En die de tempel ontheiligde met varkensoffers 

Aan hun goden 

Toen kwamen de Joden 

Die hun stad terug innamen  

Alles wat slecht is werd de tempel uitgegooid 

En de menora weer rechtgezet  

 

De Joden wilden de menora aansteken 

Maar er was nog maar voor 1 dag olie in de kruik 

Toch staken zij hem aan en de tempel werd heringewijd

Toen was er het wonder 

De Joden waren verwonderd 

De menora bleef branden, 8 dagen lang 

Zij waren blij, de vijand verslagen en de stad terug Joods bezit 

Ze vierden feest in de straten van Jeruzalem. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

2. OLIEBOLLEN

 

Een grote bak met oliebollen op de tafel 

Sjeefie ruikt de geur en ziet de bak staan 

Het water loopt haar uit de mond  

Ze kán er maar net niet aan weerstaan 

En staat op het punt een oliebolletje te pakken 

Maar dan komt ineens nicht Rosie binnen 

Ze roept ‘hooi’ en ziet ook de bak staan 

Ze kijken elkaar aan met grote ogen 

En kunnen er echt niet aan weerstaan 

Even later lopen ze keihard te smakken... 

 

Tot mama binnenkomt en roept: 

hee stelletje oliebollen,  

Jullie hebben al die oliebollen opgegeten 

Ik ga achter jullie aan hollen 

Wacht maar tot ik jullie te pakken krijg’ 

Na het hartig woordje van mama  

Vol strenge en harde spreuken 

Over oliebollen en hebberigheid  

Staan Sjeefie en Rosietje in de keuken 

Nieuwe oliebollen te bakken...

 

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode