Gedichten van Nathan Schorer

Yolo

 
8 nieuwe gedichten, persoonlijke teksten, vandaar dat de nieuwe YouTube-serie 'Yolo' heet.
 
Tekst en muziek: Nathan Schorer
(c) 2018
 
Inhoud: 1. Yolo - 2. Opa - 3. Het jaar 6000 - 4. Kiezen voor God - 5. Als het achter de rug is - 6. Oog - 7. Dit jaar is alweer 1 maand oud - 8. Onderweg in de auto.
 
 
 

1. YOLO 

 

Dag allemaal, ik ben Nathan 

Een kwart eeuw oud 

En ik leef gewoon mijn leven 

Ik werk, ik schrijf, ik reis 

Ga overal naartoe 

Door het land zweven 

 

Ik stap uit mijn bed 

En ik doe de dingen 

Die ik moet doen 

Werken, schrijven, reizen 

En elke eerste week van de maand 

Ontvang ik mijn poen 

 

Yolo

 

Hier en daar wat vrienden rondlopen 

Ik ga er weleens naartoe 

En elke zaterdag naar de kerk 

Of huisclub, hoe je het noemen wil 

Sommigen vinden dat maar niets 

Maar ach, dat boeit mij niets 

 

Ik speel in mijn filmpjes 

Op mijn tokkelinstrument 

Al kan ik er geen hout van 

Ik doe het lekker toch 

Jaren en jaren 

Tot ik oud ben  

 

Want yolo

Lekker puh 

 

2. OPA

 
 

Ik schrijf mijn herinneringen 

Over mijn opa, hoe we samen fietsten 

Langs de kringen op het water 

En hoe we eens praatten over later 

Over de tijd dat ik eens twintig zou zijn 

Ik speel mijn herinneringen 

Op mijn balalaika die ik eens van opa kreeg 

Want ik wou zingen mijn lied 

En naar de McDonalds voor wat friet 

Met een bigmac en een milkshake 

 

Dat was toen, nu kan dat niet meer 

Toen leefde opa nog, nu niet meer 

Het gemis is groot, nog steeds 

Maar het is over, zijn leed  

 

Ik vertel mijn herinneringen 

Over de tijd in het huisje aan zee 

We gingen naar musea 

En hun veertigjaar-jubileum 

In tweeduizendtwee  

 

Dat was toen, nu kan dat niet meer 

Toen leefde opa nog, nu niet meer 

Het gemis is groot, nog steeds 

Maar het is over, zijn leed 

 

Een levenspad van 

Negentienhonderdachtendertig 

Tot en met tweeduizendzeventien 

We gaan hem nooit meer zien 

Of toch misschien...? 

 

3. HET JAAR 6000

 
 

Wie weet hoelang het nog duurt 

De komst van Jezus, het grote uur 

Dan rekent Hij af met Zijn vijanden 

En dan...  En dan... 

Gaan wij allen het Koninkrijk binnen 

 

Het jaar zesduizend, zesduizend jaar geschiedenis 

Op naar zesduizend, duizend jaar vrede 

 

Ja, we leven nu in 2018 

Toch duurt het niet lang, mijn vriend 

Hij komt spoedig, echt waar 

En dan... En dan... 

Gaan wij allen het Koninkrijk binnen 

 

Het jaar zesduizend, zesduizend jaar geschiedenis 

Op naar zesduizend, duizend jaar vrede met Jezus 

 

4. KIEZEN VOOR GOD

 

Kiezen voor God is liefde voor de mens 

Opdat je hem troosten kan 

Als hij verdriet heeft 

Kiezen voor God is vrede in je hart 

Omdat je dan rust vinden kan 

In de Eeuwige die leeft 

 

Kiezen voor God is houden van de Bijbel 

Opdat je de mens met Waarheid kan toespreken 

Als hij op zoek is  

Kiezen voor God is lezen uit Zijn Woord 

Omdat je dan het goede zult leven 

In de Eeuwige die leeft 

 

Kiezen voor God is kiezen voor Jezus 

Opdat je Zijn liefde kan delen aan anderen 

Als hij ernaar verlangt 

Kiezen voor God is in Hem vertrouwen 

Zodat jij het kwade kan verslaan 

En niet bang hoeft te zijn 

 

Kiezen voor God is kiezen voor je Schepper 

De Enige die ooit de wereld schiep 

En Jezus zond 

Kiezen voor God is houden van de schepping 

Zodat je de wereld kan zien 

In het licht van de zon 

 

Kiezen voor God is eerlijk 

Kiezen voor God is liefde 

Kiezen voor God is leven 

 

 5. ALS HET ACHTER DE RUG IS

 

Als het achter de rug is dan is het voorbij 

Als het achter de rug is dan ben ik heel blij 

Als het achter de rug is kan ik weer vooruit 

Dan wacht er een toekomst voor me uit 

 

Als ik het loslaten kan dan zou dat heel fijn zijn 

Als ik het loslaten kan dan ben ik heel blij 

Want dan kan ik weer lachen en zingen 

En van de allerkleinste dingen genieten 

 

Dan kan ik ‘s nachts weer rustig slapen 

Als de maan de aarde beschijnt 

Maar zonder Uw hulp lukt dat niet 

Dus wilt U bij mij zijn? 

 

Als het voorbij is dan vind ik weer rust in mijn hart 

Als het voorbij is dan voelt dat als een nieuwe start 

Als het voorbij is dan kan ik weer leven 

Want voor mij bent U er, nee, niet voor even 

 

Want als U er bent kan ik het loslaten  

Als U er bent kan ik het achter me laten 

Want U heeft verlost al het kwade 

Door U mag ik vrij zijn van alle angst 

 

En dan kan ik ‘s nachts rustig slapen 

Als Uw engelen over mij waken 

En als dan de morgen komt 

Dat ik dan in alle vrede kan ontwaken...  

 

Een oog opent zijn lid 

En ziet de mooie dingen des levens 

Hij tuurt rond en rond 

Want nieuwsgierig is hij wel 

Nieuwsgierig naar dit spel 

 

Een oog tuurt naar buiten 

Als zijn baasje het veld op is 

Hij kijkt omhoog naar het blauwe 

Wat is dat groot, denkt hij 

De wereld is van mij 

 

Een oog ziet de mooie kleuren 

Langs de paden waar die zich bevindt 

Hij geniet van het overvloedig groen 

Wat is dat enorm, zo weid  

Het gevoel is zo vrij 

 

Een oog herinnert de dingen 

Die zijn baasje heeft meegemaakt 

Hij laat een traan los... 

 

Een oog ziet de dingen 

Die er zijn in de wereld 

Een boze man, een mooi bos... 

 

Een oog laat een lied zingen 

In de vorm van een traan 

Die glanst aan de wimper... 

 

Een oog glanst van plezier 

Na een lach en een woord van vrede 

Alsof je kijkt in een ster... 

 

Een oog is hier...   

 

7. DIT JAAR IS ALWEER EEN MAAND OUD

 

Dit jaar is alweer een maand oud 

Hoe zit het met je leven? 

Ben je blij met wat je hebt gedaan 

Of kan het nog beter? 

 

Hoe zit het met je goede voornemens 

Komt er iets van terecht? 

Laat je niet kisten door je negativiteit  

Sta op en vecht  

 

Blijf niet rondcirkelen in het verleden 

Maar kijk vooruit en ga door 

Laat los wat je houden wou  

En je wint veel meer, echt waar hoor 

 

Kom, zing en dans, lach en leef 

Levend de toekomst vooruit 

Kom uit die ene put 

Kom naar binnen en schuil 

 

Dit jaar is alweer een maand oud 

Oude kansen worden nieuwe kansen 

Blijf niet zitten en ga door 

Door het leven dansen  

 

8. ONDERWEG IN DE AUTO

youtu.be/XGFlBdQQhhQ

 

Onderweg in de auto 

Met een paar kindjes achterin 

Luisteren naar Elly & Rikkert 

Op weg naar het Hoge Noorden 

 

Onderweg in de auto 

Onderweg even stoppen 

Even iets lekkers eten en naar de WC 

Met zijn allen 

Inclusief de pas geboren baby

 

Onderweg in de auto 

O nee, file, ook dat nog 

Dit gaat weer veel te lang duren 

De kindjes vervelen zich 

 

Hier staan we dan stil 

Onder de zon langs het koolzaadveld 

Dit gaat nog uuuu.....   ...ren duren.... 

Vroem... 

 

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode